ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : علی پاسیار، عبدالحمید انصاری، احمد قربانی، ایمان احمدی
امروزه یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری و منابع آب با آن روبرو است، وجود حفرات و فضاهای خالی زیرزمینی نظیر فروچاله‌ها می‌باشد. حضور این فضاها سبب بروز بحران‌هایی نظیر فرونشست، رانش زمین و نیز انتقال آلودگی در محیط‌های زیرزمینی می‌شود و لذا کشف و دانستن چگونگی گسترش عمقی و پیرامونی این حفره‌ها می‌تواند کمک شایانی به حل مشکلات شهری ‌نماید. در محدوده فروچاله‌های واقع در شمال غرب شهرستان ابرکوه، در امتداد عمود بر راستای فروچاله‌ها، یک پروفیل توموگرافی الکتریکی برای بررسی عمقی و عرضی حفرات زیرسطحی و همچنین تأیید مطالعات زمین شناسی برداشت گردید. نتیجه این برداشت توموگرافی نشان داد که بیشتر حفرات زیرسطحی در این مقطع ژئوفیزیکی کم عمق بوده و ارتباط شاخصی بین آن‌ها و کانال‌های زیرسطحی عمیق وجود ندارد. بنابراین علت تشکیل فروچاله‌ها نمی‌تواند افت آب‌های زیرزمینی یا کارستی بودن آن‌ها باشد. با توجه به آنالیزهای شیمیایی خاک و مشاهدات زمین شناسی، منشأ اصلی ایجاد آن‌ها جذب آب، فرسایش و شسته شدن لایه‌های رسی در اثر نوسانات آب‌های زیرزمینی و سطحی می‌باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : ایمان انتظام امیر شمشکی احمدرضا قاسمی
دشت ایج به عنوان بخشی از شهرستان استهبان، در 170 کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار دارد. شیب عمومی این دشت، شمال شرق – جنوب غرب می‌باشد. از دیدگاه زمین‌شناختی، سنگ کف این دشت از جنس سنگ آهک‌های سازند جهرم است. بیشترین عمق سنگ کف، حدود 100 متر در حوالی مرکز دشت می باشد. بررسی‌های صحرایی، مطالعات InSAR و داده‌های تراز آب زیرزمینی نشان می‌دهد که در جنوب این دشت، یک ناحیه فرونشستی وجود دارد. در این مطالعه، در سه منطقه از این دشت، رخداد شکاف زمین و یک فروچاله با قطر 30 متر و عمق 77 متر در جنوب شرقی محدوده مطالعاتی مشاهده شده است. به نظر می رسد که علت شکل‌گیری این فروچاله، ریزش سقف یک حفره در سنگ آهک سنگ کف به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی در آن بوده باشد. همه شکاف‌های زمین در مرز ناحیه فرونشست و در مجاورت با ارتفاعات پیرامون دشت قرار دارند. در بررسی های تفصیلی این رخدادها، برداشت‌های ژئوفیزیکی و زیر سطحی، مورد نیاز می‌باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : معین تیموری و امیر شفیعی بافتی
سیرجان در باختر استان کرمان قرار دارد که منطقه ای کویری و دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد وخشک می باشد با میانگین بارش حدود 130 میلیمتر در سال، 5 منطقه(حسن آباد شیخ ها ، بی بی دن ، قلعه سنگ ، چاه قله و ده بیابانی) در این دشت دچار فرونشست شده اند،فرونشست در منطقه حسن آباد شیخ ها در اثر فرونشست ترک های بازشونده ی به صورت خطی، در منطقه بی بی دن این ترکه ای باز شونده خطی می باشد که این خطوط به هم پیوسته اند و یک شبکه را تشکیل داده اند، در قلعه سنگ فرونشست به هر سه صورت ترک های بازشونده خطی ، دندریتی و ناحیه ای دیده می شوند و در منطقه های چاه قلعه و ده بیابانی به صورت خطی ایجاد شده است. که در مناطق مختلف مقدار فرونشست متفاوت است که از 20 سانتی متر تا 80 اسانتی متر به صورت مناطق وسیع و ناحیه ای و در مناطقی که شکاف ها و چا له های فرونشست اتفاق افتاده عمق آنها تا 10 متر می رسند. عواملی که باعث این فرو نشست ها شده اند حفر چاه های عمیق بیشتر ظرفیت دشت حدود 1400 چاه مجاز و صده ها چاه غیر مجاز و همچنین ایجاد سه سد غیر کارشناسی (استور ، تنگوئیه و مافون) که از تغذیه سفره جلوگیری نموده اند که کاملا کم شدن آب در چاه های پایین دشت کاملا محسوس است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شهریار جوادی پور و سپهر رجبی بانیانی
برداشت آب از دشت دیندارلو واقع در 50 کیلومتری خاور فسا سبب فرونشست دشت و ایجاد ترک¬هایی نسبتاً عمیق به ژرفای بیش از 3 متر در حاشیه شمال خاوری روستای دیندارلو گردید . تداوم فرونشست دشت مذکور تهدیدی برای روستای دیندارلو است. در حال حاضر نشست¬هایی در شمال خاور روستا سبب ایجاد فروچاله و نیز ترک¬هایی در ساختمان¬های روستا شده است. همچنین هنگام بارندگی ریزش آب¬های سطحی به داخل ترک¬ها باعث فرسایش شدیدتر در محل ترک¬ها شده و روند تخریبی را افزایش می¬دهد. عبور ترک مذکور از داخل روستا مخاطرات جانی و مالی را در پی دارد. لذا ضرورت بررسی کارشناسی و پیش¬بینی ادامه روند ترک خوردگی و مخاطرات آن از اهمیت زیادی برخوردار است.شناسائی آثار ترک خوردگی در بخش¬هایی از زیر سطح زمین که با مشاهدات سطحی با شک و یقین و یا گاهی غیر قابل تشخیص است، هدف اصلی مطالعات ژئوفیزیک در جنوب باختر روستای دیندارلو بود. در این مطالعات از آرایش دوقطبی - دوقطبی استفاده گردید. اجرای برش¬های ژئوالکتریکی در جنوب غربی روستای دیندارلو که تا عمق 15 متری انجام شد آثاری از شروع ترک خوردگی را در زیر زمین نشان میدهد. لذا می¬توان نتیجه گرفت ترک مذکور در بخش جنوب خاوری روستا به زودی پدیدار خواهد شد. از این رو، تمامی منازل مسکونی که در مسیر ترک شمال خاوری و ترک جنوب باختری قرار دارند در معرض خطر هستند و باید راهکارهای لازم جهت افزایش ایمنی لحاظ گردد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : نجم الدین روانان، میلاد امیرافضلی، جواد عزتی فیض
فرونشست زمانی که مقدار زیادی از آب¬زیرزمینی در سنگ¬های مشخص مانند رسوبات دانه ریز افت پیدا کند، اتفاق می¬افتد. تلفیق روش¬ فرایند ¬تحلیل سلسله مراتبی توصیفی و مکانی از کارآمدترین روش¬ها برای ارزیابی پدیده فرونشست است. در این مطالعه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، هفت عامل یا معیار در احتمال فرونشست دشت اراک ارزیابی شده است. هفت معیار لیتولوژی، تراکم شکستگی، کاربری اراضی، شیب، نفوذپذیری، افت و عمق سطح ایستابی در محیط نرم¬افزار Arc Mapوزن دهی و هر معیار به صورت یک لایه رستری کلاس بندی شده استخراج شد. با استفاده از ضرب ماتریسی وزن این لایه ها در ماتریس نرمالیزه شده حاصل از مقایسه زوجی معیار¬ها در محیط افزوده AHP نرم-افزار Arc Map، لایه رستری نهایی خطر فرونشست دشت اراک به دست آمد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : عاطفه چوپانی، مریم دهقانی، محمد رضا نیکو، سعید زینالی
شهر سیرجان که در جنوب‌غربی شهر کرمان واقع شده، شهری با بارندگی متوسط سالانه 132 میلی‌متر است که استخراج بی‌رویه منابع آب زیر‌زمینی برای آبیاری باغ‌های پسته، باعث شده است، فرونشست جدی در دشت سیرجان رخ دهد. در این تحقیق، سعی کرده‌ایم با به‌کار‌گیری تکنیک تداخل‌سنجی راداری، میزان فرونشست دشت سیرجان را برآورد کنیم. 3 اینترفروگرام با استفاده از 5 تصویرENVISAT ASAR که در دوره زمانی مارس 2005 تا ژوئن 2006 اخذ شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از تکنیک پشته‌سازی اینترفروگرام‌ نقشه نرخ متوسط منطقه برآورد شد. بیشترین میزان فرونشست 30 سانتی‌متر در سال برآورد شد. همچنین مطالعه نوسانات سطح آب زیرزمینی در منطقه فرونشست به وسیله اطلاعات چاه‌های پیزومتری انجام شد. مقایسه نتایج حاصل از تداخل‌سنجی راداری و نقشه‌های تغییرات سطح آبخوان که از اطلاعات چاه‌های پیزومتری حاصل شدند، نشان داد که بین میزان پایین افتادگی سطح آبخوان و میزان فرونشست همبستگی زیادی وجود دارد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : کوشا گلکار
بهره¬برداری بیش از ظرفیت منابع آبهای زیرزمینی منجر به پایین رفتن سطح آنها از یک طرف و از طرف دیگر منجر به ایجاد فرونشست زمین در بعضی مناطق ایران شده است. دشت¬های شرقی در استان کردستان نیز یکی از نمونه¬های متعدد آن است. به دلیل دسترسی آسان و سادگی بهره¬برداری از منابع آب زیرزمینی، میزان برداشت از این منابع افزایش قابل ملاحظه¬ای یافته و متأسفانه در سالهای اخیر حتی در بعضی مناطق، بهره¬برداری از منابع آب زیرزمینی بیشتر از امکانات تغذیه¬ای بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده طی 28 سال گذشته دشت دهگلان حدود 16 متر و دشت قروه طی 24 سال گذشته حدود 5/14 متر افت سطح آب داشته¬اند. که به طور متوسط سالیانه افت سطح آب در دشت دهگلان حدود 14/57 سانتی¬متر و در دشت قروه حدود 03/63 سانتیمتر بوده است. که این افت سطح آب باعث فرونشست زمین در این دو دشت شده است که بعضا تا 6 متر هم رسیده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : محمد حق شناس-دکتر غلامرضا شعاعی-دکتر محمدعلی ریاحی
مطالعات انجام شده در این تحقیق، جهت بررسی تغییرات مقاومت ویژه لایه‌های زیرسطحی در طی دو بازه زمانی مختلف انجام گرفته است و نتایج حاصل از دو برداشت ژئوالکتریک با آرایه شلومبرژه در دو بازه زمانی مختلف و در یک موقعیت مکانی با هم مورد مقایسه قرار داده شده است. تعداد 11 سونداژ الکتریکی بر روی 5 پروفیل طی عملیات صحرایی برداشت گردیده و با نتایج حاصل از برداشت صحرایی که در سال 1386 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور انجام شده مورد مقایسه قرار گرفت. جهت تفسیر منحنی‌های سونداژ مقاومت ویژه الکتریکی از نرم افزارIPI2win استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده دو لایه با تغییرات مقاومت ویژه مشخص می‌باشد، که در لایه‌های بالایی روند افزایش مقاومت ویژه با گذر زمان و در لایه‌های عمیق‌تر، کاهش مقاومت ویژه مشخص می‌باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : جواد دولتی، غلامرضا لشکری پور،ناصر حافظی مقدس،فهیمه صالحی متعهد
بهره‌برداری گسترده از منابع آب زیرزمینی در آبخوان مشهد در 50 سال گذشته (95- 1345) منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی شده است. بررسی هیدروگراف واحد تهیه شده برای آبخوان مشهد، متوسط افت سطح آب زیرزمینی در 30 سال گذشته در حدود 69/0 متر در سال و درمجموع حدود 4/21 متر می‌باشد. ازجمله پیامدهای منفی افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان مشهد نشست سطح زمین است که آثار آن به‌صورت ایجاد ترک‌های بزرگ در زمین‌های کشاورزی و ساختمان‌ها، بیرون‌زدگی لوله‌ جدار چاه‌ها در بخش شمال غربی شهر مشهد در منطقه توس قابل‌مشاهده است. بررسی نتایج مطالعات مختلف صورت گرفته در زمینۀ فرونشست آبخوان مشهد در دوره زمانی 1372 تا 1395 نشان می‌دهد در بخش‌های شمال غربی (محدوده بین چناران و قوچان) مرکزی (مشهد چناران) و شرقی - جنوب شرقی آبخوان فرونشست رخ داده است. حداکثر نرخ فرونشست در این مناطق به ترتیب 4/4، 2/8 و 4/3 سانتی‌متر در سال است. بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوان مشهد نشان می‌دهد که افت سطح آب زیرزمینی و انیزوتروپی رسوبات تشکیل دهنده آبخوان در محل بستر فعلی و قدیمی رودخانه کشف رود، مهم‌ترین عوامل فرونشست در دشت مشهد محسوب می‌شوند. روند فرونشست و عوارض ناشی از آن در دشت مشهد توسط ساختارهای تکتونیکی و مورفولوژی سنگ‌بستر آبخوان کنترل می‌شود‌ ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : حوریه زحمت کش مارمی، نجم الدین روانان
پدیده فرونشست یکی از مخاطرات ژئومورفیک ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت های انسانی است که در نقاط مختلف جهان و در طی سال های اخیر در قسمت هایی از سطح کشور از جمله در دشت میناب به وفور مشاهده شده است. از علل پیدایش این پدیده در دشت میناب می توان به خشکسالی، بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی به دلیل افزایش حفر چاه اشاره نمود؛ که موجب خسارت به زمین های کشاورزی و محل سکونت مردم شده است. در این تحقیق علاوه بر بررسی وضعیت خشکسالی و وقوع پدیده فرونشست در دشت میناب، با رسم نمودار آمبروترمیک برای 27 دوره آماری، دوران خشک آن در طی سال مشخص شده است، همچنین در بحث راهکارها به مفهوم آب مجازی و تأثیرات آن در مدیریت خشکسالی و جلوگیری از پدیده فرونشست پرداخته شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : فرهاد جعفری
این مقاله با استفاده از روش تداخل سنجی راداری با دهانه ترکیبی یا Insar به ارزیابی میزان فرونشست زمین در دشت کرج – شهریار پرداخته است. جهت پردازش تصاویر راداری اخذ شده از ماهواره ان.وی.ست ، از روش دانشگاه استانفورد برای پراکنده سازهای دائمی استفاده گردید. با توجه به اینکه گستره منطقه مورد مطالعه در بردارنده مراکز سکونتگاهی شهری و روستایی متعددی است و همچنین پوشش گیاهی(باغات و مزارع)در دشت مورد مطالعه وسعت زیادی را به خود اختصاص داده است ، استفاده از روش سنتی نظیر تداخل سنجی تفریقی موجب عدم همبستگی بین تصاویر ، عدم دقت در پردازش ها و نادرستی محاسبه میزان دقیق فرونشست می گردد. براین اساس و جهت جلوگیری از این خطا، از روش تداخل سنجی با طول خط مبنای کوچک استفاده گردید و اینترفروگرامهایی با طول خط مبنای زمانی و مکانی کوتاه در بازه زمانی 2003 تا 2010 تولید شدند. به کمک سری زمانی خط مبنای کوتاه ، در محیط نرم افزاری دوریس نرخ متوسط سالانه فرونشست با بیشینه مقدار 136 میلیمتر در سال بدست آمد. با توجه به اینکه علت اصلی فرونشست در این مقاله استخراج بی رویه آب زیرزمینی و افت سطح این آبها فرض گردیده است از طریق دومدل این افت آب اثبات گردید. پردازش داده های ماهواره گریس و نیز داده های هیدروژئولوژی مربوط به چاهها نشان از افت سطح آب دارد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مهدی غلام دخت بندری1، پیمان رضایی2 ،سعید چوپانی3، حبیب ا....امانی4، محسن کرتی خورگو5
نازدشت رودان در بخش شمال شرقی حوزه آبریز دشت کردی کرمانی و غرب حوزه آبریز دشت مسافرآباد واقع شده و یکی از دشتهای مهم و حاصلخیز شهرستان رودان و استان هرمزگان می باشد. از نظر اقلیمی این دشت دارای اقلیم نیمه خشک تا خشک می باشد. در دهه های اخیر توسعه سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است. بر اساس مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده برداشت از سفره های آب زیرزمینی این دشت سبب افت سالیانه2متر از سطح آبهای زیرزمینی همراه با کسری مخزن به میزان 400میلیون متر مکعب گردیده است. افت ممتد سطح آب زیرزمینی موجب شده تا این دشت در زمره دشت های بحرانی استان قرار گیرد. در این راستا پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در بخش های از این دشت بطور محسوس مشاهده می گردد. افت شدید آب زیر زمینی و وجود خاک های دانه ریز در محدوده این دشت سبب ایجاد فرونشست زمین و ایجاد شکاف و ترک های طولی در سطح زمین گردیده است. در این پژوهش ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست منطقه ای سطح زمین به همراه علل و ساز و کار تشکیل شکافها در نازدشت شهرستان رودان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : زهرا گوهری، هایده آرا، سید محمد تاجبخش
در ایران منابع آب زیرزمینی نقش قابل توجهی در تامین آب مصرفی بخش های مختلف ایفا می کند. بر اساس آمار اداره مطالعات شرکت آب منطقه ای میزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی دشت سبزوار از 88 میلیون مترمکعب در سال 1353 به حداکثر 399 میلیون متر مکعب در سال 1369 رسید که به دلیل کاهش دبی منابع آبی میزان برداشت در سال 1390 به 248 میلیون متر مکعب رسیده است و این رشد بی رویه برداشت، باعث کسری مخزن شده است. در تحقیق حاضر با پهنه بندی کمی آبخوان دشت سبزوار بر اساس آخرین اطلاعات موجود، مناطق بحرانی به لحاظ افت سفره آب زیرزمینی تعیین گردید و از آنجا که یکی از پیامدهای افت سفره، فرونشست زمین می باشد براین اساس مناطق مستعد فرونشست شناسایی شدند. نتایج نشان می دهد حداکثر افت سطح آب زیرزمینی در چاه مشاهده پنج کیلومتری جنوب قلعه نو رودآب در بخش جنوب غربی آبخوان آبرفتی برابر 16/4 متر در طول 5 سال اتفاق افتاده است. لذا اراضی شهر روداب و روستاهای چشمه خونی، دارین، ملوند، رامرود و دروک که در این مناطق قرار دارند مستعد فرونشست می باشند. بازدیدهای میدانی از فرونشست های اتفاق افتاده در اطراف شهر روداب موید نتایج تحقیق می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : آرش بیاتی، سید مرتضی موسوی، سعید علی‌محمدی، جابر مظفری‌زاده
یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین، استخراج بیرویه آب زیرزمینی و افت سطح آب است که در واقع، پیش درآمد و نشانه آغاز یا ادامه فرونشست می باشد. با توجه به کمبود آب در سطح جهان بویژه کشورهای خشک و نیمه خشک از جمله ایران، بهره‌برداری بهینه از منابع بسیار با ارزش آب زیرزمینی، و مدیریت صحیح آن حائز اهمیت زیادی بوده و لازمه‌ی آن، انجام پژوهش‌های مناسب از جمله مدل‌سازی است. در این پژوهش، از PMWIN، ویرایش تحت ویندوز MODFLOW، برای مدل ‌سازی افت سطح آب زیرزمینی منطقه دشت جم- بوشهر و پیش‌بینی تغییرات تراز آب طی 5 سال آینده در قالب 5 سناریوی مدیریتی استفاده شد. در سناریوی اول فرض گردید که تنش¬های وارده به آبخوان در طول پنج سال آینده تغییر نکنند. نتایج نشان داد در این حالت، افت سطح ایستابی به طور روز افزون ادامه خواهد یافت و مقدار بیشینه آن برابر 09/5 ¬متر خواهد گردید. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : جواد عزتی فیض،میلاد امیرافضلی، نجم الدین روانان
تونل انتقال آب نوسود به‌ عنوان بخشی از طرح سیستم انتقال آب رودخانه مرزی سیروان در استان‌ کرمانشاه در حال مطالعه و اجرا می¬باشد. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شامل 9 کیلومتر از طول تونل نوسود در محدوده دره زیمکان که بخشی از قطعه دوم تونل نوسود است. مسیر تونل در شروع زاگرس مرتفع قرار دارد و توسط گسل زاگرس مرتفع از زون چین‌خورده جدا می‌شود. در این مقاله با استفاده از داده‌های حاصل از دورسنجی (RS) و تلفیق با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پتانسیل کارست‌شدگی در محدوده اطراف قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود در محدوده دره زیمکان بررسی گردیده است. در این روش از پارامترهای تاثیرگذار در ایجاد پدیده کارست نظیر سنگ‌شناسی، تراکم تقاطع خطواره‌ها، تراکم خطواره‌ها، تراکم آبراهه‌ها، شیب، پوشش گیاهی و میانگین بارش استفاده شده است. بعد از وزن دهی به روش AHP نقشه پتانسیل کارست‌شدگی در محدوده مورد مطالعه بدست آمد. با توجه اطلاعات بدست آمده نقاط دارای پتانسیل کارست شدگی که می¬تواند باعث فرونشست شود در محدوده تونل در سازندهای ایلام-سروک و سورمه می‌باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : زهرا گوهری، هایده آرا، سید محمد تاجبخش
رشد جمعیت همراه با گسترش بی رویه بهره برداری از آب در مقاصدکشاورزی وصنعت، با اثرات نامطلوب زیادی درجنبه های کمی و کیفی منابع آب همراه بوده است. افزایش روز افزون بهره برداری از آب های زیرزمینی بویژه در حوضه هایی که با نهشته های آبرفتی، دریایی کم عمق یا دریاچه ای تحکیم نیافته انباشته گشته اند، به نشست و یا فرو ریزش سطح زمین می تواند منجر شود. با توجه به اهمیت این پدیده و تبعات ناشی از آن که منجر به خسارات زیادی اعم از طبیعی و زیربنایی می شود ضرورت مطالعه در این زمینه را دوچندان می سازد. این تحقیق به معرفی عوامل موثر بر وقوع این پدیده و روش های محاسبه نرخ فرونشست پرداخته است که شامل روش های عددی و سنجش از دوری می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :