ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

 

عوامل پدید آورنده

پایش و اندازه گیری میزان فرونشست زمین

ساختارهای زمین شناسی و پدیده فرونشست

تراکم آبخوان­ها و فرونشست زمین ناشی از برداشت آب های زیرزمینی

تاثیر فرونشست زمین بر شریان های حیاتی و سازه های مهندسی

مدل سازی

مدیریت خطر و آسیب­پذیری کانون­های جمعیتی

تاریخ درج : چهارشنبه 6 مرداد 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 506
آخرين تاريخ بازديد :14 آذر 1396  18:45
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :